Vleesetende plant in de Molenbeekvallei

Tijdens een planteninventarisatie in juni werd in de Molenbeekvallei een soort ontdekt die men daarvoor niet ontdekt had.
Een kleine plant die leeft van een wel merkwaardige voedingsbron.

Lees meer...

Wat bomen ons vertellen

Paul Janssens ontdekte heet wat interessante nieuwtjes met een actuele inslag in het boek van de Vlaamse wetenschapster Valerie Trouet.

Lees meer...

Zeldzaam mos in de Molenbeekvallei gevonden

In de Molenbeek heeft Roland Luts een mos gedetermineerd dat op de Rode Lijst staat, met name het ‘ongenerfd eendagsmos’ (ephemerum minutissimum).

Lees meer...

Onderzoek naar Sieralgen in Molenbeekvallei

Roland Luts deed voor een derde maal een onderzoek naar sieralgen in de Molenbeekvallei, ditmaal in de nieuwe poel gelegen langs de Hellestraat..

Lees zijn verslag ...

Onderzoek naar de Sieralgen in de Molenbeekvallei

Roland Luts deed voor een tweede maal een onderzoek naar sieralgen in de Molenbeek en vergeleek de resultaten met die van 2014.

Lees zijn verslag ...

Een klein mosje langs de poel aan de kijkhut in Molenbeekvallei

Bij zijn sieralgenonderzoek heeft Roland Luts nog tijd om een plantje te onderzoeken dat wel zichtbaar is voor het blote oog, maar aan menig aandacht zal ontsnappen: het gewoon knikkertjesmos.

Lees meer...

Op zoek naar ... de klokjesdikpootbij

Binnenkort bloeien de rapunzelklokjes weer in ongemaaide bermen. Kijk mee uit en help deze waardevolle planten te inventariseren! Wie weet, zie je dan ook een klokjesdikpootbij.

Lees meer...

Onderzoek naar sieralgen in de poelen van de Molenbeekvallei

Natuurpunt Land van Reyen heeft recent enkele poelen aangelegd of verbeterd in de Molenbeekvallei in Vremde/Boechout, voornamelijk om amfibieën en libellen aan te trekken. Het zou ook interessant zijn om eens een microscopisch onderzoek te doen naar de sieralgen die hierin aanwezig zijn. Met dit werkje is Roland Luts daarom gestart en zorgt hij graag voor regelmatige opvolging van deze toch wel mooie en bijzondere groep van algen.

Lees meer...

Mossendeterminatie op kasteeldomein Cantecroy te Mortsel!

Te Mortsel bevind zich het kasteel Cantecroy, dat reeds gedeeltelijk geclasseerd is.  Jules Slembroeck en Dirk De Beer, twee uitstekende bryologen, kregen in het najaar 2008 de toelating om een mossendeterminatie te plegen op het kasteeldomein, ongeveer 2,25 ha groot.  Er werden 39 mossen waaronder 5 soorten levermossen en 34 soorten bladmossen waargenomen. Interessante zeldzame vondsten hieronder waren het Gerand Blaasjesmos, Gaaf Kantmos, Klein Snavelmos, Voegenmos, Muurachterlichtmos.

Het verslag dat Jules maakte is uitzonderlijk want hij deelde de gevonden soorten zelfs ook in in hun 'ecologische groepen', het lezen waard dus.  Het hele relaas kan je downloaden.

Verslag mossendeterminatie

Populatie Bosgeelster ontdekt in Boechout

050324-Lvr-Bo IMG 1065c2Bosgeelster (Gagea lutea) blijft een zeldzame verschijning in Vlaanderen, ook in de literatuur. Ter nagedachtenis aan de medeauteur van de Flora van België verscheen een In Memoriam J. E. De Langhe met een heruitgave van een artikel over Bosgeelster in het Antwerpse, dat deze schreef in de eerste jaargangen van 'De Wielewaal'.  In 1861 gaf Van Heurck een aantal vindplaatsen op langs de Kleine Struisbeek, de Edegemse beek en de Mansoerbeek iets ten Zuiden van Antwerpen.

Lees meer...

Molenbeekvallei onderzocht op Bryofyten en Lichenen

Op 5 november 2002 werd een detailopname gemaakt van de afgegraven percelen langs de beek.  Het Floristisch Onderzoek voor Natuurbehoud Afdeling Mossen en Korstmossen is een samenwerking met Natuur.studie. Er waren 10 deelnemers. Hier werden, naast botanische inventarisatie, ook 11 metingen van de zuurtegraad van de bodem genomen. De lijsten moeten opgevat worden als een uitgangspunt voor de opvolging van het beheer.  Hoewel niet veel soorten werden opgetekend, was het een goed beeld van dit soort biotopen. Er werden nog een aantal fungi aangetroffen, waarvan losse nota's gemaakt werden.

Lees meer...

Deel deze pagina via:
Schrijf je in op onze nieuwsbrief
 
Mis geen activiteit en blijf op de hoogte van het laatste nieuws
captcha 
Vul in het laatste veld de 3 blauwe tekens in.
Lees hier hoe wij jouw privacy respecteren.
Werken in én voor de natuur? Vervoeg je bij andere vrijwilligers van onze beheerteams en schrijf je hieronder in. Dan verwittigen we je wanneer we op het veld gaan werken.
captcha 
Vul in het laatste veld de 3 blauwe tekens in.
Lees hier hoe wij jouw privacy respecteren.